2014-04 T-bane in Oslo

Kommunikasjonssjef i Sporveien, Cato Asperud, sier de tar sikkerheten på t-banen svært alvorlig. Etter en dødsulykke på Høyenhall stasjon i fjor mener Statens havarikommisjon at t-banen må vurdere tiltak for å hindre at folk faller mellom plattform og tog.

http://www.aibn.no/Jernbane/Rapporter/13-439