Joshua var en aktiv gutt i ungdomsarbeidet i menigheten.

En blid gutt som tok del i det meste og en oppmuntrer som gjorde alle rundt ham glade.

Under lovsang i gudstjenestene spilte han gitar.

 

Den 13.August 2010.

Joshua  ble født  den 13 august 1996, og han tok voksen dåp den 13.august 2010. Det var ikke planlagt at han skulle døpes den dagen. Kirken var på leir og etter en morgensamling tok han avgjørelsen om å bli døpt. Han ble døpt på samme dato som hans fødtselsdag.

døp

 

jos døp

 

 

CIMG0577DSC00215

Siste søndag før ulykke leste Joshua  Salme 24: 1-5  under gudstjeneste :

  1  Jorden og det som fyller den, hører Herren til,
verden og de som bor der, er hans.

2 For han har grunnlagt jorden på havet,
grunnfestet den på strømmende vann.

3 «Hvem kan gå opp på Herrens fjell,
hvem får stå på hans hellige sted?»

4 «Den som har skyldfrie hender og et rent hjerte,
som ikke lengter etter løgn og ikke sverger falsk ed.

5 Han får velsignelse av Herren
og rettferd fra Gud, sin frelser.»