Joshua3 Joshua Christopher fra Oslo var ute med venner og hilste på sine venner som var i vognen, da han tråkket feil og havnet mellom T-banevognene og døde  momentant på Høyenhall T-banestasjon den 05. juli 2013   kl 18.41.

Det skulle være en helt normal dag. Alt skulle gå etter planen. T- banen skulle kjøre normalt. Joshua skulle ta farvel med sine venner før han skulle på ferie til India dagen etter. Den dagen kommer vi aldri til å glemme. Alt som kunne gå galt gikk galt. Jeg har alltid lurt på hvordan det er å leve et liv uten bekymringer. Tanken om at barna kommer trygt hjem fra skolen, tanken om at barna har det bra når de er ute med venner, en falsk trygghet om at barna har det bra er det som får en forelders hverdag til å gå bra. Hvilken forelder er det som kan forutse at barna ikke kommer hjem igjen? Og jeg var ikke noen unntak. Min sønn kom aldri hjem igjen. Joshua kommer aldri hjem igjen.

Dette er alle foreldres mareritt. Barnet mitt kunne ha blitt reddet om T- banen hadde stoppet i tide. Om T- banen hadde kjørt sakte ut av stasjonen, kunne barnet mitt ha blitt reddet. Jeg ønsker ikke at min sønns død skal bli til en statistikk. Hans død skal være med på å gjøre T- banerutiner bedre og sikrere.

Min sønn falt mellom to vogner, under trekkspillbelget. Om trekkspillbelget mellom to vogner hadde like stor bredde som vognene, hadde han aldri klart å falle igjennom. Distansen mellom trekkspillbelget og perrongen er mye større enn T-banevognen og perrongens avstand. Dette gjør at det blir en grop mellom to vogner, det var her Joshua falt igjennom. Dette rommet under trekkspillbelget mellom to vogner bør ha den samme avstanden til perrongen som T-banevognene og må derfor korrigeres.

T-banene i Oslo kjører i en enorm hastighet igjennom stasjoner. Tenk om en barnevogn ruller ned i sporet. Tenk om et barn står nær plattformkanten. Tenk om en eldre person besvimer. Skal ingen ta ansvar for dette? Er det alltid vårt eget ansvar å passe på vår sikkerhet? Hva med de gangene når uforutsigbare hendelser skjer? Skal man bare føre det på en statistikk og gå videre? Jeg mener at sikkerheten til de reisende er viktigere enn fremkommeligheten!

T-banen, trikken, bussen, toget, bil og til og med sykkel bør respekteres av fotgjengere i trafikken. F.eks.: Hvis et barn krysser veien utenfor gangfeltet, og reglene er på førerens side, kan ikke føreren fortsette å kjøre som normalt. Føreren i motorvognen vil umiddelbart prøve å stoppe. Når en bil kjører forbi en buss ved en holdeplass, må bilføreren være på vakt, å se opp for skjulte farer, der i blant om barn og voksne krysser veien. Bilføreren må holde en lav fart slik at det er mulig å stoppe før fotgjengere blir påkjørt. Hvorfor skal ikke dette gjelde T-banen? Hvorfor kjører T-banen raskt forbi stasjoner? Er det fordi ingen vil krysse sporet? De samme barna som tar bussen, tar også T- banen. Barn som tar T- banen er ikke mer modne enn de som tar buss!

T- banene må holde en veldig lav fart ved ankomst og avgang slik at de kan stoppe snarest når noe uventet skjer. Om T- banen hadde holdt en lav fart ved avgang, kunne den kanskje stoppet i tide før Joshua ble drept. T-bane føreren har full oversikt til perrongen via overvåkingskameraene. Føreren kunne hatt bedre mulighet til å reagere om han hadde holdt en lav fart ved avgang fra stasjonen. Ved å redusere farten ved stasjonene kan man unngå mange slike tragedier som rammet min sønn. Det er lett for en voksen å si at ungdommen må være forsiktige, hvor mange ungdommer hører på  voksene i dag? Samfunnet må ta grep! Ved å bruke 10 sekunder lenger fra og til stasjonene, kan man avverge mange slike ulykker.

Jeg får aldri min sønn tilbake, men jeg kan i det minste forhindre andre foreldre i å oppleve det vi opplever. I dag brukes det store summer på å trykke plakater om at sniking er flaut. «Kjøp billett» er et budskap som du ser over alt på T-banestasjoner. Det er de økonomiske interessene som er ivaretatt, men hvor er de sikkerhetsmessige oppfordringene? Hvorfor brukes det ikke penger på oppfordringer om å holde avstand til plattformen? Er det å forhindre sniking prioritert frem for å forebygge trafikkulykker? I enkelte stasjoner er det ikke markert noen gul linje i det hele tatt.

Skriv under på opprop.net  og vær med på å øke sikkerheten på  T-banestasjoner.

Sikkerheten til de reisende er viktigere enn fremkommeligheten!

-           Jesmine Christopher ( Mor til Joshua)