KG Videregående skoleJ

 VG

Etter endt ungdomskole valgte han selv å gå på KG.

Han sa at han var sikker på at han ville komme inn. Nye venner dukket opp, nytt miljø og samtidig holdt han kontakten med sine gamle venner. Han hadde mange fine opplevelser fra turene med klassen. Han snakket ofte om hvor flinke og dyktige lærere han hadde. Joshua snakket mye om at han skulle jobbe ekstra hardt med skolearbeid neste år. Det siste året på skolen skulle han ha en veldig høyt karaktersnitt. Han hadde store planer for fremtiden.

Det er bare snakk om venner, venner, venner og venner. For Joshua var venner en stor del av livet i hans, det siste året.