020_17ABilder fra først skole dagen til Joshua på  Godlia barneskole sammen med klasse lærerene.

Han trivdes veldig bra på skolen og var veldig fornøyd med medelevene hans. Han fikk gode venner som han hadde god kontakt med frem til hans død i 2013. Det var mange gode minner fra den tiden på barneskolen.